หน้าหลัก online store สายสัญญาณและอุปกรณ์เสริม
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

สายสัญญาณและอุปกรณ์เสริม Print

Results 21 - 40 of 89
Interconnect Cables

Interconnect Cables

MODEL : Supra MP-Cable 3.5 to stereo

         สายสัญญาณคุณภาพสูงสำหรับแปลงจากขั้วต่อ 3.5mm ไปออกสาย RCA แบบสเตอริโอ.....
MORE DETAILS
Interconnect Cables

Interconnect Cables

MODEL : Supra Trico

         .....
MORE DETAILS
Interconnect Cables

Interconnect Cables

MODEL : Supra DAC

         A fast interconnect of extremely low capacitance. In accordance with our design concept, low inductance is better for a loudspeaker cable, whereas for an interconnect the capacitance should ideally be low. Supra DAC is insulated with PE foam skin which re.....
MORE DETAILS
Interconnect Cables

Interconnect Cables

MODEL : Supra MP-Cable 1.2m

         สายสัญญาณอัพเกรด แบบ มินิแจ็ค-มินิแจ็ค ความยาว 1.2เมตร.....
MORE DETAILS
Interconnect Set

Interconnect Set

MODEL : Supra EFF-IXLR

         ชุดสำเร็จประกอบนอก พร้อมหัวแจ้ค Supra Swift XLR.....
MORE DETAILS
Interconnect Set

Interconnect Set

MODEL : Supra EFF-I RCA

         Supra EFF-I RCA.....
MORE DETAILS
Interconnect Set

Interconnect Set

MODEL : Supra EFF-IX

         ชุดสำเร็จประกอบนอก พร้อมหัวแจ้ค Supra PPX.....
MORE DETAILS
Interconnects Cable

Interconnects Cable

MODEL : GAMMA

         GAMMA Audio Cable ---- Silver Plated 6N OFHC with DCT3 3 times Deep Cryogenic Treatment RCA iPLUGS & Vibration Control Device.....
MORE DETAILS
Interconnects Cable

Interconnects Cable

MODEL : Tempo

         Top flight interconnect at home at both the highest and lowest frequeincies.....
MORE DETAILS
Interconnects Cable

Interconnects Cable

MODEL : Phantom DCT++

         Stunning performance, at an affordable price!.....
MORE DETAILS
Interconnects Cable

Interconnects Cable

MODEL : DIAMOND

         DIAMOND 4N OFHC Vibration Control Interconnect Cable.....
MORE DETAILS
Interconnects Cable

Interconnects Cable

MODEL : Opus

         Add power and detail to your music, with clear sound to match!.....
MORE DETAILS
Interconnects Cable

Interconnects Cable

MODEL : Prelude

         "..... Well tied-in, crisp and detailed .... Lovely, deep and chunky bass." " ..... This cable has rally nice plugs." HI-FI CHOICE - May 20.....
MORE DETAILS
Interconnects Cables

Interconnects Cables

MODEL : Symphony Chrome

         Commendable clarity, with real smoothness!.....
MORE DETAILS
Loudspeaker Connector

Loudspeaker Connector

MODEL : Tip Plug

         .....
MORE DETAILS
Loudspeaker Connector

Loudspeaker Connector

MODEL : Banana Plug 6281

         .....
MORE DETAILS
Loudspeaker Connector

Loudspeaker Connector

MODEL : Spade Plug

         .....
MORE DETAILS
Loudspeaker Connector

Loudspeaker Connector

MODEL : Pin Plug 6282

         .....
MORE DETAILS
Mains cables

Mains cables

MODEL : Supra Lorad 1.5

         LoRad 1.5 3x 1.5mm sq. cores of tin-plated multi-stranded OFC cable External Diameter: 8.0mm Brown (Live), Blue (Neutral) and Green/Yellow (Earth) coloured insulation jackets. Semi-conductive earth insulation - no drain wires !! High quality 99.99% .....
MORE DETAILS
Mains cables

Mains cables

MODEL : Supra Lorad 2.5

         Supra Lorad 2.5.....
MORE DETAILS

©©2010 UNION STEREO CO.,LTD TEL : 02 253 2979, 02 252 0710, 02 255 0581-2, 02-655-1946-7 FAX : 02 253 3519